Over ons Visie, missie en doelstellingen

Visie

Bizim Ev streeft naar een maatschappij waar allochtone vrouwen, jongeren en senioren ongeacht etnische, religieuze of culturele achtergrond niet in een sociaal isolement verkeren. Waar allochtonen mondig, zelfstandig en probleemoplossend in het dagelijkse leven staan. En senioren die ondanks hun leeftijd nog actief participeren in de samenleving, met inachtneming van eventuele beperkingen.

Missie

Bizim Ev is opgericht om allochtone vrouwen, jongeren en senioren die in een sociaal isolement verkeren maatschappelijk perspectief te bieden. Dit doet Bizim Ev door ambulante ondersteuning en dagactiviteiten te organiseren die aansluiten bij de behoeften van haar cliënten. Het specialisme van Bizim Ev is haar kennis van de culturele achtergrond van haar cliënten. Zo kan zij haar doelgroep doeltreffend benaderen en ondersteunen.

Doelstellingen

• Allochtone vrouwen, jongeren en senioren uit hun sociaal isolement halen.
• Allochtone vrouwen, jongeren en senioren ambulant ondersteunen  zodat zij actief kunnen participeren in hun dagelijkse leven en in de Nederlandse samenleving.
• Bizim Ev biedt een ondersteunende functie aan haar ketenpartners.
• Bizim Ev slaat een brug tussen allochtone cliënten en gevestigde organisaties.