Bizimle ilgili Vizyon, misyon ve hedefler

Visie

Bizim Ev streeft naar een maatschappij waar allochtone vrouwen en senioren ongeacht etnische, religieuze of culturele achtergrond niet in een sociaal isolement verkeren. Waar allochtone vrouwen mondig, zelfstandig en probleemoplossend in het dagelijkse leven staan. En senioren die ondanks hun leeftijd nog actief participeren in de samenleving, met inachtneming van eventuele beperkingen.

 

Missie

Bizim Ev is opgericht om allochtone vrouwen en senioren die in een sociaal isolement verkeren maatschappelijk perspectief te bieden. Dit doet Bizim Ev door dagactiviteiten te organiseren die aansluiten bij de behoeften van haar cliënten. Het specialisme van Bizim Ev is haar kennis van de culturele achtergrond van haar cliënten. Zo kan zij haar doelgroep doeltreffend benaderen en ondersteunen.

 

Doelstellingen

• Allochtone vrouwen en senioren uit hun sociaal isolement halen.
• Allochtone vrouwen en senioren actief te laten participeren in de Nederlandse samenleving.
• Bizim Ev biedt een ondersteunende functie aan haar ketenpartners.
• Bizim Ev slaat een brug tussen allochtone cliënten en gevestigde organisaties.